Avaluació diagnòstica de l’educació primària. Cicle Inicial

Prova d’avaluació diagnòstica per ser aplicada en acabar el cicle inicial i avaluar alguns aspectes concrets del procés d’assoliment de les competències dels alumnes d’aquest cicle.

Amb l’objectiu d’acompanyar als centres en l’anàlisi, la reflexió i la presa de decisions, aquest Document per a la millora ofereix algunes recomanacions, recursos didàctics i instruments per a la diagnosi. Les propostes que hi trobareu s’han elaborat partint d’un marc de referència d’estratègies educatives que promou l’aprenentatge competencial dels alumnes. Els aprenentatges amb sentit permetran als alumnes tenir coneixement dels seus talents i una major comprensió de la realitat que els envolta.

Aquestes recomanacions responen a una manera de treballar basada en la reflexió i el diàleg de l’equip docent de centre, amb l’objectiu de consensuar acords i facilitar la presa de decisions orientada a la reelaboració de les
pràctiques docents per a la millora dels aprenentatges dels alumnes.