Creixent entre ambients

El dijous 5 d’abril, a les 17.30h al CRP.

“Creixent entre ambients” és una conferència sobre tot allò que envolta el món dels ambients d’aprenentatge. Els ambients actuen com a facilitadors i promotors de l’aprenentatge. Són l’aire que s’hi respira. Tant els infants com els adults actuem d’una manera o d’una altra en funció de com s’hagin creat els diferents espais on aprenem.

A càrrec de Mar López Solsona i equip de la Fundació Inspira Educació.

Seminari d’Ambients d’aprenentatge i Seminari de coordinació de l’Etapa Infantil 0-6