VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya

Aquest any 2021, el Departament d’Educació organitzarà els VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya. Se celebraran el mes de juny i esteu convidats a participar-hi tots els centres públics i privats concertats d’educació primària i secundària de Catalunya.

NOVETAT. En aquesta convocatòria, per tal d’impulsar la producció de textos escrits en poesia, a cada categoria es premiarà una producció escrita en poesia i una altra en prosa. Així, passen a ser 15 categories.
Els treballs presentats han de ser col·lectius excepte les categories F1, F2, G1 i G2 que hauran de ser individuals. En el cas de ser col·lectius cada centre pot decidir el nombre d’alumnat que hi participa.

Els Jocs constaran de tres fases:

1a fase

Selecció dels treballs dels diferents Serveis Educatius.

Cada centre participant haurà de triar un text per a cada categoria en la que estigui inscrit entre els treballs presentats per l’alumnat i s’enviaran, abans del dia 28 d’abril, als Serveis Educatius (CRP) de zona en format digital (crp-hospitalet@xtec.cat)

(Els treballs, que aniran sense el nom de l’alumne/a ni del centre, hauran d’estar identificats amb títol i, a dalt a la dreta la categoria i el pseudònim. També caldrà que ompliu un formulari d’inscripció per a cadascun d’ells des de l’adreça següent: Formulari )

El Servei Educatiu constituirà un jurat, del 29 d’abril al 3 de maig, format per:

– Un o dos membres dels serveis educatius (CRP o LIC).

– Dos/dues mestres o professors/es dels diferents nivells educatius, educació primària i educació secundària obligatòria.
– Un/a autor/a o personalitat reconeguda del món de la literatura infantil i juvenil vinculada al territori.
– Un professional de l’administració educativa o de l’administració local del territori.

S’escollirà un treball per categoria i es farà arribar als Serveis Territorials abans del dia 10 de maig.

2a fase

D’entre tots els treballs seleccionats en la primera fase, el jurat n’escollirà quinze que passaran a la tercera fase.

Els Serveis Territorials constituiran un jurat format per professionals amb els mateixos perfils que consten a la fase 1.

3a fase

Final dels Jocs Florals de Catalunya, dissabte 19 de juny. Es comunicarà el lloc del certamen més endavant. Els treballs guardonats es publicaran a la pàgina web.

Podreu trobar tota la informació a l’enllaç VIII Jocs Florals (bases i orientacions i recursos per treballar el conte audiovisual).

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el CRP ( crp-hospitalet@xtec.cat ).