Parlem de drets

El GrupIREF ha preparat un material per treballar a les aules, des d’infantil a secundària, que aplega
exercicis i activitats per afavorir la prevenció de la violència i la coeducació a través de l’estimulació de l’expressió oral individual i grupal.
(Tots els curts i obres dels materials els podeu trobar a Internet)
Tot el material permet transitar per totes les etapes  i els nivells i trobar tots els enllaços de les activitats que es suggereixen.
Es tracta d’un material obert, que admet i quasi reclama una actualització constant i una implicació dels docents, però que és fàcilment  incorporable dins les programacions d’aula.