Convocatòria Erasmus + 2021

S’ha publicat la nova convocatòria d’Erasmus + pel 2021 (EAC/A01/2021). A continuació us en fem un breu resum per si pot ser del vostre interès:

-Accions previstes i les seves corresponents dates límit:

Acció clau 1: Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge 

 •  Mobilitat de les persones en l’àmbit de l’educació superior (Data límit: 11 de maig de 2021)
 •  Mobilitat de les persones en l’àmbit de la joventut (Dates límit: 11 de maig i 5 d’octubre de 2021)
 •  Mobilitat de les persones en l’àmbit de la formació professional, l’educació obligatòria i l’educació d’adults (Data límit: 11 de maig de 2021)
 • Acreditacions Erasmus en l’àmbit de la formació professional, l’educació obligatòria i l’educació d’adults (Data límit: 19 d’octubre de 2021)

  Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i intercanvi de bones pràctiques 

 • Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut (Dates límit: 20 de maig i 3 de novembre de 2021)
 • Associacions a petita escala en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut (Dates límit: 20 de maig i 3 de novembre de 2021)
 • Desenvolupament de capacitats en l’àmbit juvenil (Data límit: 20 de maig de 2021)
 • Centres d’excel·lència professional (Data límit: 7 de setembre de 2021)
 • Acadèmies de Professors Erasmus (Data límit: 7 de setembre de 2021)
 • Accions Eras mus Mundus (Data límit: 26 de maig de 2021)
 • Aliances per a la innovació (Data límit: 7 de setembre de 2021)
 • Associacions de cooperació en l’àmbit de l’esport (Data límit: 20 de maig de 2021)
 • Petites associacions en l’àmbit de l’esport (Data límit: 20 de maig de 2021)
 • Esdeveniments esportius sense ànim de lucre (Data límit: 20 de maig de 2021)

  Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques 

 • Joventut Europea Unida (Data límit: 24 de juny de 2021)

  Accions Jean Monnet  

 • Accions i xarxes Jean Monnet (Data límit: 2 de juny de 2021)

-Pressupost total: 2.453,5 milions d’euros

-Qui es pot presentar: Qualsevol entitat pública o privada que treballi en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport pot sol·licitar finançament amb càrrec a el programa Erasmus+.

-Enllaç a la publicació de la convocatòria al DOUE (en castellà): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN

-Tots els detalls de la convocatòria poden trobar-se a la guia del programa (en anglès): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide