Cercador de notícies dels centres educatius

Sinapsi recull les notícies publicades pels centres educatius catalans a les seves webs NODES. Fa visible gran part de la feina desenvolupada pels centres i busca afavorir sinergies entre ells. Permet fer cerques amb filtres per molts aspectes com paraules clau, població, nivell acadèmic, dates, etc. I també la publicació dels resultats trobats.