Biblio(r)evolució. Materials

Enllaços a les solucions biblio(r)evolucionàries dels centres que van participar a la Crida de la Fundació Bofill.

Clicant a sobre el nom de cada centre, podreu conèixer el procés que ha fet cadascun d’ells per a repensar els usos de la seva biblioteca escolar.