Nodes, Web i/o blocs

Descripció : Aquest taller es planteja com a sessió breu (màxim dues hores) per a tractar temes TAC.
Es pretén que els assistents adquireixin uns coneixements bàsics que els permetin seguir avançant de manera autònoma en el tema de les Nodes de centre, Web de centre,  web d’aula (amb Google sites), Xtecblocs, Blogger..

Organitzen: CRP i els Serveis Territorials.

Formadors : Equip del CRP.

Objectius:
– Formar el professorat en l’eines TAC, l’ús i metodologia de treball.
– Millorar la competencia informacional: cerca de recursos a la xarxa

Adreçats a: Professorat en general (petit grup o gran grup). Per demanda del centre. Els formadors s’adaptaran a les necessitats de cada centre/grup

Lloc:
– En funció de les demandes i de la infraestructura necessària per a l’activitat, les sessions es podran fer al propi centre
o bé agrupant professorat de diferents centres en un espai a concretar (institut, escola o serveis educatius)
– Per les sessions en propi centre caldrà un mínim 5 persones.

Durada i horari :
– Les sessions poden ser d’1hora 30 min. a 2 hores i els tallers pot tenir una durada d’una o dues sessions segons l’activitat.
– L’horari preferent serà entre 9h i 14h i entre 15 h i 18 h.
– Per tractar-se de tallers de suport de curta durada, no tindran certificació.

Formulari de sol·licitud (heu d’omplir un full per demanda)