Tractament d’imatge i vídeo

Descripció : Aquest taller es planteja com a sessió breu (màxim dues hores) per a tractar temes TAC.
Es pretén que els assistents adquireixin uns coneixements bàsics que els permetin seguir avançant de manera autònoma en el tema del tractament de les imatges i videos; Fotos: redimensionament, creació d’àlbums on line (Google fotos), Vídeo: edició amb Windows Movie Maker, Youtube.

Organitzen: CRP i els Serveis Territorials.

Formadors : Equip del CRP.

Objectius:
– Formar el professorat en l’eines TAC, l’ús i metodologia de treball.
– Millorar la competencia informacional: cerca de recursos a la xarxa

Adreçats a: Professorat en general (petit grup o gran grup). Per demanda del centre. Els formadors s’adaptaran a les necessitats de cada centre/grup

Lloc:
– En funció de les demandes i de la infraestructura necessària per a l’activitat, les sessions es podran fer al propi centre
o bé agrupant professorat de diferents centres en un espai a concretar (institut, escola o serveis educatius)
– Per les sessions en propi centre caldrà un mínim 5 persones.

Durada i horari :
– Les sessions poden ser d’1hora 30 min. a 2 hores i els tallers pot tenir una durada d’una o dues sessions segons l’activitat.
– L’horari preferent serà entre 9h i 14h i entre 15 h i 18 h.
– Per tractar-se de tallers de suport de curta durada, no tindran certificació.

Formulari de sol·licitud (heu d’omplir un full per demanda)