HORARI D’ATENCIÓ: DE 8:00 A 14:00 HORES i 15:00 A 17:30 HORES, DE DILLUNS A DIJOUS.
                                     DIVENDRES, DE 8:00 A 14:00 HORES

Ajuts PUA 2020

S’ha obert la convocatòria per a la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2020 publicada el 10 de juliol en el DOGC NÚM. 8174. ORDRE TSF/117/2020.
El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar des… Llegeix més»