HORARI D’ESTIU DEL 7 DE JUNY AL  15 DE JULIOL
                                                          DE 8:00 A 15:00 HORES