Presentació de les orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat

Els documents “Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària” i “Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a secundària” s’han elaborat en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya impulsat pel Departament d’Educació de Catalunya amb la finalitat d’oferir orientacions metodològiques per facilitar el seguiment i l’avaluació de la competència digital de l’alumnat al llarg de l’etapa d’educació primària i d’educació secundària.


Presentació Orientacions per a
l’avaluació de la CDA a Primària

Presentació Orientacions per a
l’avaluació de la CDA  l’ESO