Acreditació de perfils professionals

Consultar les acreditacions reconegudes.

  • Al portal ATRI, al menú Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient. Cal visualitzar les pàgines successives fins arribar a Consulta de perfils professionals 

Sol·licitar una nova acreditació

Termini de presentació i efectes de les acreditacions​​

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es podran presentar en qualsevol moment del curs. Tenen efectes en el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig. Les presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Més informació