El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Baix llobregat Nord  és la planificació de la formació permanent del professorat a la nostra demarcació, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la zona. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Pla de Formació de Zona 2021/2022 

  • Inscripcions: del 13 al 27 de setembre de 2021.
  • Consulta d’adjudicacions: a partir del dia 8 d’octubre.