El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Baix llobregat Nord  és la planificació de la formació permanent del professorat a la nostra demarcació, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la zona. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Pla de Formació de Zona 2020/21 

  • Inscripcions del 14 al 27 de setembre de 2020.
  • Assignacions 9 d’octubre.