Detecció de necessitats

Demandes de Formació – Curs 2020 – 2021

PLANIFICACIÓ DE LES PROPOSTES FORMATIVESEN L¶ACTUAL CONTEXT EXTRAORDINARI

(L’actual escenari que viu el sistema educatiu obliga a adoptar una nova planificació de la formació docent mentre duri aquest període d excepcionalitat i segueix en vigor la instrucció que no permet la realització d’activitats formatives presencials)

Formació Interna de Centre (FIC)

(S’especifiquen les característiques de la FIC, els requisits, els Itineraris disponibles i es poden consultar alguns materials)

Qüestionari per formular demandes de formació: 

Demandes de formació en centre: (FIC, Assessorament, Taller)

Seminaris de coordinació (És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres)