Detecció de necessitats

Demandes de Formació – Curs 2021 – 2022

(S’especifiquen els objectius de la formació, els criteurs d’avaluació, les modalitats de formació, l´horari i el calendari)

Formació Interna de Centre (FIC)
(S’especifiquen les característiques de la FIC, els requisits, els Itineraris disponibles i es poden consultar alguns materials)

Qüestionaris per formular demandes de formació: (data límit 7 de maig)