Inscripcions PFZ

pfz

Les activitats del Pla de Formació de Zona s’adrecen a tot el professorat d’educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes i d’ensenyaments de règim especial dels centres educatius de la zona.

La inscripció a les activitats de formació  es realitzarà individualment identificant-se com usuari/a XTEC, excepte als seminaris de coordinació o altres activitats que impliquin l’assignació per part de la direcció del centre; aquestes les haurà de realitzar el director/a del centre o persona autoritzada identificant-se com usuari/a XTEC a traves de l’enllaç Inscripció Direcció que també trobareu a la secció de Formació del portal de la XTEC

Inscripcions (sol·licitud de plaça del 13 al 26 de setembre de 2021). Imprescindible disposar d’identificador XTEC

Catàleg d’activitats. Curs 2021-2022

Consultes

* Més informació i l’oferta d’activitats de tots els Serveis Educatius de Catalunya