GUAC

L’aplicació GUAC ofereix la possibilitat de gestionar l’accés a les aplicacions del Departament. Permet donar autonomia a les direccions dels centres i facilitar la gestió del seu personal.

Accés

  • Al Portal de centre > Persones > Gestió del personal del centre > Gestió d’usuaris i aplicacions hi trobareu
    • Funcionalitats principals
    • Regenerar contrasenyes del personal del centre
    • ​Renovació massiva vigències de les funcions​
    • Vídeos i material de suport​

Hi pot accedir el Director o Directora del centre educatiu (o a persona que n’exerceix les funcions, en el cas d’Escoles Concertades), amb les seves credencials ATRI

Per a consultes o incidències cal adreçar-se al SAU, que ho resoldrà o derivarà segons correspongui