GUAC

L’aplicació GUAC ofereix la possibilitat de gestionar l’accés a les aplicacions del Departament. Permet donar autonomia a les direccions dels centres i facilitar la gestió del seu personal.

Accés

 • Al Portal de centre > Persones > Gestió del personal del centre > Gestió d’usuaris i aplicacions
  • Funcionalitats principals
  • Regenerar contrasenyes del personal del centre
  • ​Renovació massiva vigències de les funcions​
  • Vídeos i material de suport​
 • Només hi pot accedir el Director o Directora del centre educatiu (o a persona que n’exerceix les funcions, en el cas d’Escoles Concertades), amb les seves credencials ATRI
 • Per a consultes o incidències cal adreçar-se al SAU, que ho resoldrà o derivarà segons correspongui