El Centre de Recursos Pedagògics

El Centre de Recursos Pedagògics és un servei educatiu creat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per donar suport a l\’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat.

Informació al  professorat
Informació dels centres educatius de la zona, de  la formació permanent, de la mediateca i dels Serveis Educatius. Tota aquesta informació la podeu trobar a les diferents seccions d’aquesta web i  també podeu  utilitzar aquest mitjà per sol·licitar  materials en préstec, fer consultes i suggeriments.

Dinamització educativa

 • Organització i coordinació  de Jornades d’intercanvi d’experiències al voltant d’una  àrea temàtica.
 • Gestió i organització  del Fòrum  de Treballs  de Recerca del Batxillerat.
 • Coordinació  i difusió  d’ activitats,  experiències, materials, … dels centres educatius  de l’àmbit del CRP.

Formació continuada

Es col·labora en el disseny, organització i gestió d\’una oferta anual de cursos, seminaris, grups de treball i altres activitats que es concreten en un Pla d\’Activitats de Formació Permanent. Aquest Pla es presenta el mes de setembre i es porta a terme durant tot el curs, assumint-ne el CRP el conjunt de tasques executives que se\’n deriven. També  és dóna suport a altres activitats de formació que el Departament d’Ensenyament ofereix al llarg del curs escolar.

Préstec de material

 • Maletes pedagògiques
 • Maletes de lectura
 • Vídeos, DVD, CD-ROM  i diapositives de diversos temes d\’interès educatiu, que  abasten totes les àrees curriculars d\’Educació Infantil, Primària i Secundària.
 • Bibliografia.
  • Llibres, unitats de programació, enciclopèdies,  revistes especialitzades en educació, dossiers i altres documents escrits.
 • Equipaments.
  • Càmera de vídeo, vídeoprojector, televisor, equips de megafonia, projectors de cossos opacs de  transparències, de diapositives, …

Documentació pedagògica

 • Indexació i tractament documental dels recursos didàctics.
 • Edició de catàlegs generals i específics.
 • Orientacions didàctiques i curriculars.
 • Publicació del Fòrum de Treballs  de Recerca del Batxillerat.
 • Edició del Punt i Seguit, monogràfic sobre  les Jornades d’intercanvi d’experiències. Derivacions a altres serveis educatius i culturals.
 • Constant ampliació del fons de recursos didàctics.

Prestacions que es poden utilitzar al CRP

 • Plastificació, enquadernació de documents i digitalització d\’ imatges.
 • Copiatge d’àudiovisuals (sempre que es disposi del ©)
 • Edició  d’àudiovisuals.
 • Sala de lectura.
 • Espai de trobada del professorat.

Professionals del CRP

 • Santi Hernández  (Director del CRP i responsable de l’àrea de Formació)
 • Joan Sedeño (Referent de cultura digital)
 • Fernando Rubio (Dinamització i Recursos)

Podeu contactar amb nosaltres per correu a crp-martorell@xtec.cat o al telèfon 93 774 0589 (ext. 1)