Les meves dades a XTEC

Cada vegada que us inscriviu a una activitat de formació a XTEC podeu modificar, si escau, alguna de les vostres dades personals, just abans de confirmar la inscripció,

Si voleu actualitzar aquestes dades en qualsevol altre moment, també podeu accedir a Revisar sol·licituds, consultar assignacions i omplir qüestionaris

Usualment, en aquesta pàgina podeu

  • revisar les sol·licituds de formació
  • anul·lar-ne alguna, en cas necessari
  • consultar si se us han assignat les activitats sol·licitades
  • accedir a omplir el qüestionari final d’una formació

Si polseu el botó Modifica, podreu i actualitzar algunes dades personals

En cas de detectar alguna errada en el nom o els cognoms, podeu sol·licitar-ne la rectificació adjuntant documentació acreditativa (DNI o passaport escanejat)