Usuari i contrasenya XTEC

Resum dels procediments més usuals
També podeu consultar l’article Us aclariu amb els usuaris XTEC i GICAR?

Alta usuari XTEC

  1. La sol·licitud d’alta a través del formulari en línia (docents)
  2. L’interessat rep un missatge de confirmació a l’adreça electrònica alternativa
  3. La direcció del centre valida la sol·licitud a l’aplicatiu GUAC*
  4. Posteriorment l’interessat rebrà un nou missatge (a l’adreça alternativa) amb un les instruccions per a crear el nou compte XTEC

Canvi de contrasenya

  • Per fer el canvi de contrasenya (cada 6 mesos) s’ha d’utilitzar aquest altre formulari en línia (docents)

Recuperació de contrasenya

  1. Cal emplenar el formulari d’alta amb les mateixes dades que teniu al vostre usuari ja registrat
  2. El sistema detectarà que l’usuari ja existeix i s’activarà la recuperació del mateix compte
  3. La direcció del centre haurà de validar la sol·licitud de canvi a l’aplicatiu GUAC*
  4. L’interessat, rebrà, a l’adreça de correu alternativa facilitada amb instruccions

(*): La persona amb funcions directives té accés a l’aplicatiu GUAC amb les credencials ATRI (DNI i contrasenya). Manual

Informació detallada a la web XTEC / Atenció a l’usuari / Gestió d’usuaris