Infantil i Primària: Maleta de matemàtiques – Dan Dan Dansa – ExpressArt. Museu portàtil
Secundària: Nanokit Nanoeduca – Apqua. Tractament de residus 

Maleta de matemàtiques

La competència matemàtica consisteix en l’habilitat per utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la… Llegeix més»

Maleta Nanokit. Projecte Nanoeduca

Els objectius principals de la iniciativa NanoEduca són introduir l’alumnat i el professorat d’ensenyament secundari en els conceptes bàsics de la nanotecnologia, fomentar l’interès i crear vocacions dels alumnes per les disciplines cientifico-tècniques, i crear una xarxa d’intercanvi de coneixement i col·laboració permanent… Llegeix més»