Maleta ExpressArt. Museu portàtil

L’objectiu d’aquests materials és proporcionar a l’alumnat recursos per treballar l’art contemporani. Està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l’aula amb diversos materials: objectes tridimensionals, imatges i textos.

S’aconsella preparar una visita al Macba treballant prèviament aquests materials a l’aula. Les propostes permetran aprofundir en qüestions com ara: què expressen els artistes amb les seves obres, quins materials fan servir, quins procediments, etc.

Aquest projecte destaca que l’art és un mitjà d’expressió que ofereix unes possibilitats gairebé infinites de comunicar idees, sentiments, opinions i emocions, i que pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments per fer-ho.