Maleta de matemàtiques

La competència matemàtica consisteix en l’habilitat per utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana.

Per treballar-la tenim a la vostra disposició una maleta pedagògica amb els següents materials:

 • Set de 10 geoplans.
 • 20 Miralls de plàstic.
 • Multilink.
 • Blogs lògics.
 • Geometric solids.
 • Pentominó.
 • 10 Tangram.
 • 4 jocs de Cercles de Fraccions.
 • Taula de Cent Butxaques.
 • 4 jocs de Diagrama de fraccions de Freudenthal.
 • Polígons encaixables.
 • 2 jocs de 100 daus.
 • 1 Hodòmetre.
 • Metre cúbic.
 • Diferents propostes didàctiques

Materials i propostes didàctiques