Per què és tan important el feedback

Trobar el motiu del per què l’alumnat ha fet bé o malament una tasca i fer-ho arribar a l’alumnat és un aspecte clau perquè aquest prengui consciència del procés d’aprenentatge.

Corregir i analitzar ens permet prendre decisions sobre què ha de fer cada alumne per millorar i sobretot “com ho ha de fer”.

L’error és el punt de partida per aprendre. Requereix trobar camins per avançar que no és el mateix per a tots els aprenents. D’aqui la complexitat que pot suposar aquest procés.

El feedback és la clau per prendre bones decisions en tot el procés d’aprenentatge i avaluació.

En aquesta presentació de la sessió que va fer la Neus Sanmartí trobareu algun dels aspectes bàsics que us ajudarà a repensar el procés d’aprenentatge i reflexionar sobre la importància de la retroalimentació per assolir aprenentatges i millorar estratègies que permetin assolir els objectius establerts. També trobareu exemples que us ajudi a incorporar aquesta pràctica així com també a crear espais de retroalimentació. L’exemple del vídeo de la papallona d’Austin és una manera de poder iniciar-se i veure com també el feedback pot venir donat pels companys i companyes. La classe és una comunitat i la retroalimentació dels iguals és important.