Avaluació formadora

Les característiques fonamentals d’una bona avaluació formadora són recollir dades, analitzar aquestes dades (fent servir diferents eines, com les rúbriques, les bases d’orientació, graelles de criteris) i prendre decisions. La presa de decisions pot ser de dos tipus: de caire pedagògic i per tant regula el procés d’ensenyament i aprenentatge. En aquest procés les decisions les pot prendre el docent i per tant tenim una avaluació formativa o les pot prendre l’alumne/a i per tant l’avaluació és formadora. I per altra banda la presa de decisions pot ser de caire social i llavors és quan es parla de qualificació o acreditació. 

La millor manera per aprendre és amb una avaluació formadora, amb coavaluació i autoavaluació, que sigui motivadora i engrescadora per l’alumnat i pel professorat i sobretot perquè ajudi a l’alumnat  ser ell el protagonista del seu propi procés d’autoaprenentatge.

Consulteu les presentacions de la Neus Sanmartí clicant sobre la imatge.