Biblioteques escolars

La biblioteca escolar, com a espai i com a servei, té unes especificitats que fan que sigui un entorn de treball i de gaudi que afavoreixi l’autonomia, l’autoconfiança i la personalització de l’aprenentatge. La biblioteca escolar pot ser un recurs potent per a la inclusió de l’alumnat.

L’ODS 101 de l’ONU demana reduir les desigualtats i garantir que ningú es quedi enrere. I una de les eines de què disposen els centres educatius per fer-ho és la biblioteca escolar, si aquesta està ben dissenyada, ben dotada, integrada dins el PEC i si acompleix unes determinades condicions en el seu funcionament.

Des del Programa biblioteca escolar “puntedu” es vol oferir una eina de reflexió, de debat i de diagnosi, per fer visible la necessitat de disposar de biblioteques escolars accessibles per a tothom i oferir orientacions sobre els aspectes a considerar per aconseguir-ho.

Aquest document consta de tres parts: la primera part consisteix en orientacions per ajudar els centres educatius a fer que les seves biblioteques esdevinguin una eina per a la inclusió de l’alumnat; a la segona part s’ofereix una eina de diagnosi que es pot aplicar a la biblioteca del centre, per detectar quins són els punts forts i febles respecte a la inclusió i poder arribar a acords de millora al respecte. I la tercera part mostra exemples de centres que s’han considerat interessants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>