Apadrinem el nostre patrimoni

El programa “Apadrinem el nostre patrimoni” s’inspira en experiències prèvies que s’han desenvolupat en el nostre país, i en altres països, per fomentar el coneixement dels elements patrimonials de l’entorn amb una actitud participativa de la comunitat escolar.
El programa es basa en la idea de l’apadrinament o adopció d’un element patrimoni per part del centre educatiu, la qual cosa comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista històric, artístic, cultural, o natural i, alhora, fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant; és a dir que arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola.

El programa vol fomentar en l’alumnat el coneixement i gaudi de la diversitat del fet artístic, cultural i natural de l’entorn. Així com afavorir el sentit d’identitat i de respecte per les manifestacions artístiques i culturals i de l’entorn natural.
El desenvolupament d’aquest programa requereix, per part dels centres, realitzar una sèrie d’activitats entorn de l’element patrimonial escollit, en el marc de les programacions curriculars, tant en espais escolars com extraescolars.

Els elements patrimonials que poden apadrinar els centres són molt diversos:
  • Vestigis materials de diferents èpoques històriques (jaciments arqueològics, edificis, camins històrics, fàbriques, monuments...)
  • Llocs de memòria (emplaçaments simbòlics per la seva significació, tot i que no quedin vestigis materials)
  • Elements immaterials de la cultura popular (balls, cançons, rondalles, festes i altres tradicions...)
  • Espais naturals (rius, fonts, boscos, paratges,..)

Llistat d'elements patrimonials proposades per l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre.

Les activitats principals que han de realitzar els centres educatius que participen al programa son:
  • Identificació: Tria de l’element patrimonial.
  • Cerca, selecció i tractament de la informació
  • Caracterització de l’element: època, estil, autor,…
  • Catalogació i elaboració documental sobre l’element apadrinat.
  • Participació en la seva conservació.
  • Participació en activitats extracurriculars intercicles i de divulgació

EL PROJECTE AL CENTRE EDUCATIU
El desenvolupament del projecte d’apadrinament d’un element patrimonial, per part d’un centre educatiu, comporta:
1.      La introducció d’unitats de programació a l’aula entorn a l’eix temàtic que defineix l’element apadrinat i que s’ajustin als objectius generals d’etapa per a cada nivell.
2.      La realització d’accions de recerca interdisciplinària, en el marc dels currículums de les diferents matèries, especialment de les ciències socials, així com accions de participació de la comunitat educativa i local a l’entorn de l’element, que poden consistir en tasques de preservació i difusió.
3.      L’oportunitat de realitzar activitats extracurriculars internivells i de divulgació extraescolar de la tasca duta a terme per l’alumnat sobre l’element apadrinat.
4.      El desenvolupament, per part dels centres, d’una sèrie d’activitats entorn de l’element patrimonial, en el marc de les programacions curriculars, així com en altres espais escolars i extraescolars.
5.      Al final de cada curs escolar, el treball realitzat per l’alumnat (o una selecció d’aquest) haurà de divulgar-se mitjançant exposicions,  per via telemàtica o per altres mitjans.

Resolució ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

RESOLUCIÓ EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.
Annex 11 Bases reguladores de la convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa “Apadrinem el nostre patrimoni”. Programa creat mitjançant la Resolució ENS/2037/2018, de 30 d'agost, (DOGC núm. 7700, de 5.9.2018).
El termini de presentació de la sol·licitud i la documentació necessària és des de la publicació de la present Resolució al DOGC fins al 15 d'octubre de 2019.