Activitats d’educació secundària

 

  Itinerari fotogràfic   El Parc, un oasi a la ciutat 
Recorregut fotogràfic pels barris de la ciutat menys visitats, Santa Clara, el Rastre i Remolins. El conjunt de la ciutat vella serà fotografiada pels alumnes de forma que es construirà un reportatge testimonial sobre l’estat físic, social i cultural del casc antic. L’objectiu és que els alumnes donen la seva visió i interaccionen sobre un espai poc conegut per ells. L’activitat hauria de tenr una continuïtat en el temps per tal de poder observar l’evolució dels barris, vista pels alumnes. Esta activitat del CdA té dues parts molt diferenciades. En la primera part, per mitjà d’una activitat en petits grups, enquestarem a diferents usuaris del Parc per a conèixer la seua relació amb est espai urbà. També farem una descoberta del espais singulars del Parc. En la segona part farem un itinerari botànic per tal d’aprofundir en el coneixement dels procediments d’identificació i classificació dels arbres així com del paper ecològic de cada espècie.
FITXA TÈCNICA
DOSSIER DEL PROFESSORAT
FITXA TÈCNICA
DOSSIER DEL PROFESSORAT
DOSSIER ALUMNAT
EDAR: El tractament de les aigües residuals Projecte Ebre 
Visita a l’E.D.A.R. per a conèixe rel procés de depuració de les aigües residuals per processos físics i la separació de substàncies i prendre consciència de la necessitat de minimitzar el contingut de l’aigua. El CdA de l’Ebre proposa un treball de camp per a l’estudi de diferents paràmetres biològics i mediambientals del riu Ebre al seu pas per la ciutat de Tortosa.
FITXA TÈCNICA
DOSSIER DEL PROFESSORAT
DOSSIER ALUMNAT
FITXA TÈCNICA
DOSSIER DEL PROFESSORAT
DOSSIER ALUMNAT
L’arxiu L’arquitectura modernista a Tortosa
Aquesta activitat està adreçada a alumnes d’Educació Secundària. Us proposem la visita a l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, així com un apropament a les diferents funcions que s’hi realitzen i al patrimoni documental que hi podem trobar. Als alumnes els farem reconstruir la vida d’un personatge: Innocenci Paulí i Galceran (1854-1921) a través dún seguit de materials que posarem al seu abast. Itinerari de descoberta de la Tortosa modernista tant dels seus aspectes arquitectònics i urbanístics com d’interpretació dels components socials i polítics que la sustenten.
FITXA TÈCNICA
DOSSIER DEL PROFESSORAT
Estratègies documentals per al treball de recerca Ruta literària de Critòfol Despuig i els Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa
Aquesta activitat està adreçada als alumnes de Batxillerat. Us proposem una visita a l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre i una altra a la Biblioteca Pública Marcel·lí Domingo de Tortosa, amb l’objectiu de donar pautes als alumnes per a l’elaboració del treball de recerca que tinguin a veure amb el fons documental d’ambdues entitats, així com amb l’accès i ús a la informació. Activitats de lectura en veu alta seguint un itinerari basat en “Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa”, de Cristòfol Despuig a través del qual es visitaran diversos indrets històrics i culturals de la ciutat de Tortosa.
DOSSIER ALUMNAT(Arxiu Comarcal)
DOSSIER ALUMNAT (Biblioteca MD)
FITXA TÈCNICA
DOSSIER ALUMNAT
Daurar i policromar objectes. Descobrir i experimentar amb tècniques artístiques antigues. Restaura el teu objecte etnològic
Us proposem un taller teòric i pràctic per a conèixer, aprendre tècniques i procediments pictòrics de fa més de 300 anys.
L’objectiu és que l’alumne conegui aquestes tècniques artístiques -amb la praxis dintre el taller- a partir del coneixement del retaule de les copatrones de la ciutat, que ha estat objecte de conservació i restauració.
Aprenentatge de tècniques bàsiques de conservació i restauració d’objectes
etnològics amb la pràctica realitzada per l’alumne.
L’alumne portarà a l’activitat un objecte* (que necessiti de la seva reparació)
FITXA TÈCNICA
Taller de creació literària: Tortosa, sota l’ombra de Vergés. Voldries ser professional de la conservació i restauració de béns culturals?
Aquesta és una activitat que pretén conèixer i viure la figura de Gerard Vergés a partir dels seus textos i dels racons de la ciutat que n’inspiraren la seva creació.

Història i literatura es donen la ma per acostar-nos a Gerard Vergés, una figura clau de les lletres catalanes actuals.

Us convidem a conèixer de la ma dels professionals aquests Tallers, que conegueu com han arribat a desenvolupar aquesta professió i que descobriu
tècniques i procediments extraordinaris que fan que els objectes patrimonials puguin perdurar en el temps
 FITXA TÈCNICA  FITXA TÈCNICA
Restaura una peça ceràmica Refugi antiaeri
Aprenentatge de tècniques bàsiques de conservació i restauració d’objectes amb la pràctica realitzada per l’alumne.
L’alumne restaurarà una peça de ceràmica.
L’Ajuntament de Tortosa ha reobert el refugi antiaeri de la Guerra Civil més gran de la ciutat. El refugi està ubicat a la zona de l’Eixample, just al darrera de l’antic cine Fèmina, i consta d’un passadís principal i diverses galeries que recorren, al llarg de 120 metres, el subsol del barri del Garrofer. A l’exterior, un mural explicatiu informa, en diferents idiomes, de la situació de Tortosa durant la Guerra Civil, dels 8 mesos de setge durant la Batalla de l’Ebre i del funcionament d’aquests amagatalls.
FITXA TÈCNICA
 
 
La conservació del retaule barroc de les santes Càndia i Còrdula de la catedral de Tortosa Quiz at the Museum
Activitat interactiva on es marcarà els objectius de conèixer els processos de conservació i restauració d’un bé patrimonial (retaule de les Santes Càndia i Còrdula) i conèxier el patrimoni autòcton (retaules barrocs de la catedral de Tortosa). Activitat interactiva on es partirà la classe en dos grups: un començarà fent un joc de pistes en anglès a la sala d’exposicions permanent i l’altre a l’aula didàctica on participaran en un concurs en format Kahoot.
FITXA TÈCNICA