El teatre que es fa a l’escola abasta tots els nivells i totes les intencions i sovint s’assumeix com a eina pedagògica, lúdica i/o per a la pràctica de la integració social. Ajuda al llenguatge, l’expressió corporal, la dinàmica de grups, la creativitat… És de gran utilitat en el procés formatiu dels xiquets i xiquetes. Ha estat des d’aquestes consideracions que el teatre ha entrat a les nostres escoles i forma part del treball habitual dels centres.

El teatre escolar pot tenir també una projecció externa. Moltes de les obres de teatre que es fan als centres han sortit fora de l’escola. És des d’aquestes consideracions generals que hem d’emmarcar la Mostra de Teatre Escolar del Baix Ebre, experiència teatral que permet la possibilitat d’intercanviar activitats i a la vegada veure què es fa arreu de la comarca.