Recursos per a la convivència

Alumnat nouvingut, convivència, família i escola, coeducació

Alumnat nouvingut. Aules d’acollida Convivència
Alumnat nou vingut a l’XTEC
Conjunt de recursos i materials per facilitar lâ??itinerari educatiu de lâ??alumnat nouvingut en el procés de la seva incorporació als centres i en el trànsit a lâ??accés al currículum ordinari.
Projecte de convivència a l’XTEC
Reflecteix totes les accions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot lâ??alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.
Bloc de l’equip LIC de Badalona Educació per a la ciutadania(xtec)
Plans Educatius d’Entorn

L’acollida en contextos de diversitat lingüística i cultural. Recursos i estratègies d’acompanyament
Projecte de convivència (gencat.cat)
Un instrument on es reflect
eixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflicte.
La
lectura a l’aula d’acollida: una aproximació intercultural

(Presentació Power Point de Lluïsa
Salvador.2012 | Equip LIC Badalona)
Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals
Una
mà de contes. Una proposta didàctica

Propostes de treball a partir
de tres contes recollits a “Una mà de contes”
pensades
per a l’alumnat de l’aula d’acollida de primària.
Gramàtiques de la convivència (Llefià- La Salut)
Un
treball d’investigació sobre les
relacions veïnals als barris de La Salut i Llefià que permet iniciar una reflexió
sobre la convivència, abandonant els estereotips i aproximant-se a
d’altres punts de vista possibles.
Eines per sensibilitzar i promoure la reflexió en l’àmbit dels equips docents Jornada Badalona, educació i entorn
(Badalona, 27 de juny 2012)
Interculturalitat i cançons
Llicència d’estudis. Aquest treball ha estat orientat per ser eminentment pràctic. Els materials que el componen podran ser utilitzats tant a lâ??aula de música com a lâ??aula normal.

Des de l’aula d’acollida de l’INS Itaca
L’objectiu d’aquesta wiki és posar a l’abast de tothom materials per treballar amb alumnat nouvingut
Programacions
de llengua Nivell inicial de Català.
Aula
Acollida (GT acollida Badalona)

Programació
completa per a alumnat nouvingut a primària, en què s’hi recullen
els 11 temes de la programació
de
nivell inicial de català (A1, usuari bàsic) per a escolars de
8 a 16 anys
Coeducació
Portal de Coeducació a l’XTEC
Diccionaris català-xinès, urdú, àrab i amazig (edu365)
Recursos per a la coeducació
8 de març: abans, durant i després
Família i escola Experiències de coeducació: infantil, primària i secundària
Escola i família a l’XTEC Institut Català de les Dones
Família i escola
Espai web Escola i Família. Junts x lâ??Educació que ofereix informació, orientacions i recursos per millorar la implicació de la família en el procés escolar dels seus fills i filles i facilitar-los la tasca educativa.
Guia d’intervenció i suport a les famílies de persones amb discapacitat
Document de la “Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía”