PFZ 2021-2022| Detecció de necessitats

En el marc de la Comissió del PFZ, iniciem la detecció de necessitats del Pla de formació de zona (PFZ) de Badalona 2021-2022
 

ENLLAÇOS ALS FORMULARIS de sol·licitud.

Ja es disposa del document Criteris, Instruccions i Orientacions curs 2021-2022 on es confirma que segueix vigent la instrucció 6/2020, 30 de juny, que estableix que la formació s’ha de portar a terme de forma virtual.