badasport

Badasport és un conjunt de cinc activitats (Badaplatja [2n], Badajoc [3r], Badaorientació [4t], Badatletisme [5è], Badacorfbol [6è]) que organitza el grup de treball de Mestres d’educació Educació Física de Badalona. És un projecte intercentres amb l’objectiu de millorar la relació dels nens i nenes de diferents escoles de Badalona i potenciar actituds, valors i normes que són inherents a l’activitat física.

Bloc de Grup de treball dels mestres d’educació Física de Badalona