Bases de dades

Llicències d’estudis del Departament d’Ensenyament
Formulari de cerca al catàleg d’estudis realitzats en el marc de les diferents convocatòries de llicències retribuïdes
 
Google academic
Cercador de llibres y articles acadèmics de diferents disciplines,
molts es poden descarregar en PDF.
ERIC
Education Resources Information CenterA. Departament d’Educació dels EUA. En anglès.
Educ@ment
Articles de revista d’educació i psicologia. Universitat Rovira i Virgili.
educ@ment
Redinet
Xarxa de bases de dades d’informació educativa: investigació, innovació,
recursos i revistes d’educació. Ministeri d’Educació i Ciència.
Redib
Plataforma de continguts científics i acadèmics, en format electrònic produïts a l’àmbit iberoamericà.
e-revistas
Biblioteca CIDE
Accés a diferents bases de dades educatives.
cide
RACO
Revistes científiques, culturals i erudites catalanes amb accés obert.
Idescat
Bases de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya
SIBHIL·LA. Servei d’informació biobliografica i de documentació d’Història, llengua Literatura i Art de Catalunya. UAB
Base de dades bibliogràfica d’història local de Catalunya.
Universitat Autònoma de Barcelona i Diputació de Barcelona.
RecerCAT
Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya
Compludoc
Base de dades d’articles de revista mantinguda per la biblioteca de
la Universidad Complutense de Madrid.
ARC
Aplicació de Recobriment Curricular i recull recursos de les àrees de matemàtiques, de llengües, de ciències socials, de ciències naturals i de tecnologia
Tesis doctorals
Cercador de tesis doctorals llegides a les universitats catalanes i a algunes altres de l’Estat Espanyol.

 Recercat

Cercador de treballs i projectes fi de carrera,articles, ponències de congressos, articles de treball.