Lectures a l’ESO

 Dinamització de la lectura a l’ESO: Llibres de lectura 

Aquesta iniciativa sorgeix del grup de treball de dinamització lectora i té com a finalitat crear un vincle entre els/les alumnes de secundària i les biblioteques municipals del territori, així com que els alumnes tinguin la possibilitat de llegir els guardonats del certamen dels Premis
Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil i altres llibres de “lectura fàcil”.

Les biblioteques municipals disposaran d’exemplars suficients perquè els centres  els puguin demanar en préstec.
Sol·licituds:
Cada centre només pot formalitzar la sol·licitud d’un llibre.
El préstec serà d’un mes per grup-classe i llibre
Abans de formalitzar la vostra sol·licitud, comproveu si el llibre i el període de temps estan lliures
Tot seguit relacionem el llistat de llibres.
En cada títol trobareu:
– La fitxa
– El link al full perquè comproveu les dates que han
estat sol·licitades
– El formulari de sol·licitud
– Un fòrum on l’alumnat pot fer les seves aportacions.
Podeu proposar preguntes
– Una proposta d’activitats posteriors a la lectura
Llistat de llibres:
Autors locals:
Accents Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
No estem mai sols: Conèixer Miquel Martí i Pol Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Premis Ciutat de Badalona de narrativa juvenil:
On ets, Agnès? Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Gavin de Puiyet Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Bressol del basquetbol Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
El pavelló gris Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Una de Zombis Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar__ Fòrum___Activitats
Cicatrius de 1714
Fitxa__Comprovar sol·licituds__ Sol·licitar___ Fòrum___Activitats
Misteri:
L’escarabat d’or Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Ciència-ficció:
El Dr. Jekyll i Mr. Hyde Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Terror:

Dràcula (Cat./Cast.)
Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Història:
El violí d’Auschwitz Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Valors:
Maurice, o la cabana del pescador Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Música:
La vida de Pau Casals Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Aventures:
Robinson Crusoe Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats

L’Odissea (Cat./Cast.)
Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats

Moby Dick (Cat./Cast.)
Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats

La volta al món en 80 dies (Cat./Cast.)
Fitxa__Comprovar sol·licituds___Sol·licitar___Fòrum___Activitats
Per a més informació:
Pots contactar amb: 934602226
Correu electrònic: crp-badalona@xtec.cat
Organitza:
Ajuntament de Badalona. Àrea d’Educació. Àrea de Cultura mitjançant la Xarxa Municipal de Biblioteques
Servei Educatiu Ciutat de Badalona. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya