Centres educatius

A Badalona hi ha 34 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 13 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 24 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 3 centres públics d’educació especial, 7 escoles bressol públiques (5 municipals i 2 de la Generalitat), 26 escoles bressol privades, 4 centres de formació d’adults, 1 Escola Oficial d’Idiomes, 1 centre hospitalari, 4 centres d’ensenyaments postobligatoris i 6 centres privats d’educació artística no reglada.

Podeu trobar més informació en la Guia d’Informació Educativa que elabora l’Ajuntament de Badalona, així com en el Mapa de les zones educatives de la ciutat.

centres