Centres educatius

A Badalona hi ha 34 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 13 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 26 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 3 centres públics d’educació especial, 7 escoles bressol públiques (5 municipals i 2 de la Generalitat), 22 escoles bressol privades, 6 centres de formació d’adults, 1 Escola Oficial d’Idiomes, 1 centre hospitalari i 6 centres privats d’educació artística no reglada.

centres