Centres educatius

A Badalona hi ha 32 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 5 centres 3-16 (instituts-escola), 12 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 24 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 3 centres públics d’educació especial, 7 escoles bressol públiques (5 municipals i 2 de la Generalitat), 26 escoles bressol privades, 4 centres de formació d’adults, 1 Escola Oficial d’Idiomes, 1 aula hospitalària, 1 escola d’arts superior i de disseny, 2 escoles municipals de música i 3 centres privats d’educació post-obligatòria.

Podeu trobar més informació en la Guia d’Informació Educativa que elabora l’Ajuntament de Badalona, així com en el Mapa de les zones educatives de la ciutat.

centres