L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat: Escola de Natura Angeleta Ferrer, Escola del Mar.    
 Centre d’Estudis Marins; Àrea d’Educació, Esports i Joventut i el Centre de Recursos  
 Pedagògics de Badalona organitzen conjnuntament el Congrés de Ciencia d’Educació  Infantil i Primària.

 El Congrés de Ciència vol potenciar i difondre el treball que es duu a terme a les escoles en  l’àmbit de l’observació, la  recerca i l’experimentació, especialment en l’àrea de coneixement  del medi natural i social.

 Les ponències presentaran treballs d’indagació científica escolar en diferents àmbits de les  ciències experimentals. Els nens i nenes esdevindran els veritables protagonistes del Congrés  actuant com a ponens encarregats de compartir les seves vivències i aprenentatges amb el  públic assistent.

El curs 2018/19, la 6a edició de Congrés de Ciència, serà els dies 14, 15 i 16 de maigal Museu de Badalona. Per a fer la INSCRIPCIÓ o obtenir MÉS INFORMACIÓ, visiteu el web del Congrés de Ciència.

 Qui pot participar? Els nens i les nenes d’Educació Infantil i Primària dels centres educatius de Badalona.
 Com participar-hi: La participació consisteix en realitzar al llarg del curs un projecte d’indagació i presentar-lo al Congrés amb el grup classe.

El tema a presentar haurà d’estar relacionat amb el coneixement del medi natural o social, sempre i  quan la seva elaboració hagi suposat una investigació, observació i recerca per part dels alumnes, és a dir, que s’hagin formulat preguntes, que hagin experimentat i hagin arribat a unes conclusions.

Formació Amb la voluntat d’ajudar el professorat a donar un enfocament experimental a les classes coneixement del medi natural i social, s’ofereix durant el primer trimestre unes sessions formació vinculades al Congrés: Formació curs 2018/19

Imatges del III Congrés  Dia 14 i Dia 15

Imatges del IV Congrés Dia 16, Dia 17, Dia 18 i Dia 19

Per a més informació i per inscriure la vostra escola, consulteu el web específic del Congrés de Ciència.

Al web del Congrés de Ciència podeu consultar els continguts de les edicions anteriors.

logos