EAP

EAP B-55 (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica)

Atenció al públic a hores convingudes.
Als matins, els/les professionals de l’EAP fan atenció directa en els centres escolars que tenen assignats

Telèfons: Despatx 1: 934600413  –  Despatx 2: 934600445

Telèfon mòbil provisional mentre duri l’estat d’alarma: només whatsapp 682692921

a8901007@xtec.cat
Equip:
Teresa de la Mano (directora)
Magda Puig
Ma Jesús Cifre
Esther Crisol
Elena Anton
Pilar Vegas
Anna Bertran
Agustina Gil
Rosa Granyó
Elena Cecilio
Laura López
Jordi Godas
Sònia Moreno
Isabel Pitarque
Elvira Duran
Mar Puigvert
Estela Calonge