Caixa didàctica Mar de Babel

Caixa didàctica: La Mar de Babel

A qui s’adreça:  Educació Primària.

Descripció: Aquesta caixa està destinada a
fer conèixer les famílies lingüístiques i els
alfabets que coexisteixen a la Mediterrània.
La conclusió és que tots aquests
alfabets provenen de l’alfabet fenici: ja
hem trobat l’origen comú de tan diversos signes!

I aquest coneixement intentem
que l’aconsegueixin per mitjà de sis
contes de diversos indrets de la Mediterrània.

+ Fitxa d’informació completa

Disponibilitat: Segon trimestre
Durada del préstec: 15 dies
Reserves:
934602226 – crp-badalona@xtec.cat