Descobrir el Parc de Can Solei i Ca l’Arnús

ACTIVITATS AMB GPS A BADALONA                                                   APARELLS EN PRÉSTEC
*Itineraris urbans i de natura

L’activitat amb GPS Badalona pretén familiaritzar els alumnes i el professorat en l’ús del GPS (sistema de posicionament global), realitzant diferents itineraris, urbans i de natura. S’ofereixen als centres unes motxilles amb el material necessari per realitzar l’activitat, al web de l’activitat s’hi poden trobar quaderns de treball i altres recursos complementaris.*

Descobrir el Parc de Can Solei i Ca l’Arnús. Itinerari amb GPS

L’itinerari amb GPS (Descarregueu)

Presentació

Des de l’Escola de Natura del Departament d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Badalona s’ha elaborat l’itinerari pedagògic “Descobrir el Parc de Ca l’Arnús i Can Solei“, adreçat als centres educatius de la ciutat, per tal d’obtenir un aprofitament didàctic dels elements naturals i històrics que presenta el parc. L’objectiu és que els alumnes de la ciutat coneguin els seus parcs, aprenguin aspectes de la natura de manera vivencial i pràctica i adquireixin actituds respectuoses envers la natura i el medi ambient.

L’activitat es desenvolupa dins del Parc de Ca l’Arnús i Can Solei, a través d’un itinerari que es pot seguir amb un GPS descarregant-se prèviament el recorregut. Els mestres disposen d’un dossier i d’una maleta didàctica amb tot el material que els permet fer el recorregut sense cap monitor especialitzat. Els alumnes també disposen d’un dossier de treball i troben les diferents parades fent servir les brúixoles i el GPS.

Nivell educatiu: Cicle superior de primària, adaptable a altres nivells.

Durada: 2 hores.

Objectius: 

Donar a conèixer el paper que juguen els parcs en el medi ambient de les ciutats (espai de descans i lleure per a les persones, refugi per a plantes i animals, reducció de la contaminació atmosfèrica).

 

  • Incentivar una actitud respectuosa envers la natura i el medi ambient.
  • Descobrir i identificar les característiques de la vegetació mediterrània i la vegetació al·lòctona.
  • Identificar alguns animals típics dels parcs urbans (per observació directa o dels seus rastres)
  • Saber orientar-se amb GPS (sistema de posicionament global) i amb una brúixola.
  • Emprar el programari adequat per a visualitzar cartografia digital, dissenyar rutes i analitzar tracks i perfils altimètrics.
  • Identificar els punts cardinals amb la brúixola i amb el sol
  • Entendre el funcionament de la brúixola i saber identificar alguns punts.

Dossiers

Recull d’articles