VI Jocs Florals Escolars de Catalunya

El Departament d’Educació convoca els VI Jocs Florals Escolars de Catalunya.
La sisena convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s’adreça als centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya que molts centres escolars de fet ja celebren als seus municipis o comarques.

Categories

Les categories establertes són les següents:

A. Alumnat del cicle inicial d’educació primària
B. Alumnat del cicle mitjà d’educació primària
C. Alumnat del cicle superior d’educació primària
D. Alumnat d’educació especial d’educació primària
E. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria
F. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria
G. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria
H. Conte audiovisual i il·lustrat per a tots els alumnes de primària

Veure les bases del VI Jocs Florals Escolars de Catalunya

Categoria H

La categoria H, fruit de la col·laboració entre la Televisió de Catalunya i el Departament d’Educació, té l’objectiu de promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l’àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’àmbit artístic.

Veure les Bases de la categoria H: Conte audiovisual il·lustrat.

En el bloc Conte audiovisual il·lustrat podeu trobar una proposta per a treballar el conte audiovisual com a projecte de treball interdisciplinari, així com un llistat de recursos d’àudio i vídeo que es pot utilitzar per a l’elaboració del conte audiovisual.

Els Jocs constaran de tres fases:

1a fase

Selecció dels treballs dels diferents Serveis Educatius.

Cada centre participant haurà de triar un text per a cada categoria (consultar les bases adjuntes i les bases categoria H) i s’enviaran com un adjunt als Serveis educatius de zona (crp-altpenedes@xtec.cat) abans del dia 29 d’abril de 2019 i en format digital.

Els treballs dels/les alumnes hauran d’anar signats amb pseudònim.

La setmana del 30 d’abril al 3 de maig el Servei Educatiu constituirà un jurat format per:

  • Un o dos membres dels serveis educatius (CRP o LIC).
  • Dos/dues mestres o professors/es dels diferents nivells educatius, educació primària i educació secundària obligatòria.
  • Un/a autor/a o personalitat reconeguda del món de la literatura infantil i juvenil vinculada al territori.
  • Un professional de l’administració educativa o de l’administració local del territori.

S’escollirà un treball per categoria i es farà arribar als Serveis Territorials abans del dia 8 de maig.

2a fase

D’entre tots els treballs seleccionats en la primera fase, el jurat n’escollirà vuit que passaran a la tercera fase. Tots els centres participants finalistes podreu assistir a la final territorial el 17 de maig a la Casa del mar, carrer Albareda, 1-3 08004 Barcelona.

Els Serveis Territorials constituiran un jurat format per professionals amb els mateixos perfils que consten a la 1a fase.

3a fase

Final dels Jocs Florals de Catalunya, dissabte 15 de juny de 2019 a les 12 hores, a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (av. de l’estadi, s/n. Anella Olímpica, Barcelona). Els treballs guardonats es penjaran al web de la XTEC.

Podeu trobar tota la informació a l’Adreça Oficial dels Jocs Florals Escolars.