Directrius IFLA per a la biblioteca escolar (edició renovada)

Des del Col.legi Oficial de Bibliotecaris i amb la col.laboració dels Departaments d’Educació  i de Cultura s’ha elaborat una traducció de la segona edició de les Directrius IFLA per a les biblioteques escolars.

Aquesta nova edició de les Directrius IFLA representen, respecte a la primera edició, una actualització del desenvolupament professional del bibliotecari escolar en el context de la segona dècada del segle XXI, amb tots els canvis a nivell tecnològic, social i cultural que han tingut lloc i que seguiran succeint en un entorn cada cop més canviant.

L’actualització i el continu reciclatge del professional encarregat de la biblioteca escolar és fonamental per a un òptim funcionament d’aquesta i per a la seva correcta implementació dins del projecte escolar.

Per tal de donar a conèixer aquestes directrius, al professorat responsable de biblioteca, s’han fet presentacions als diversos Serveis Territorials.