SERVEIS PÚBLICS

 

L’ENSENYAMENT

Actualment les comarques penedesenques disposen d’una àmplia xarxa d’escoles i centres educatius, que van des de les primeres edats fins a escoles d’adults i centres d’inserció laboral.

Tots els municipis de les tres comarques disposen d’escola de primària. Fa uns anys alguns municipis van veure com l’escola del poble desapareixia per manca d’alumnat, havent d’anar els nens i nenes a escola a un poble proper, com per exemple el municipi de Pontons a l’Alt Penedès que anava a escola a Torrelles de Foix. Però l’augment de població i la voluntat dels seus habitants de tornar a tenir escola ha fet possible recuperar-les.

Escoles  d ‘infantil i primària       Any 2015

 

Escoles  d ‘infantil i primària       Any 2015

Públiques Privades Total
Alt Penedès     77      15     92
Baix Penedès     46        5     51
Garraf     41      16     57

 

 mapa penedes educació

Font: “Estudi de millora del transport públic a l’Alt Penedès”. Generalitat  de Catalunya 2014

La majoria de municipis disposen de llars d’infants per acollir els infants de 0 a 3 anys. La majoria són municipals, però en les poblacions més grans també hi ha centres privats.
Hi ha diferents municipis que disposen d’escola pública en cada un dels seus pobles, com Subirats que té escola pública a l’Ordal, a Lavern i a Sant Pau d’Ordal, agrupades les tres a la ZER –zona escolar rural- de Subirats.
Totes les escoles disposen del segon cicle d’educació infantil i de Primària. En els municipis grans quasi bé totes les escoles tenen dues aules per nivell, amb 6 aules d’Educació Infantil i 12 de Primària.
Les escoles privades concertades i privades són en municipis grans; en els municipis de menys població unicament hi ha escoles públiques.

Educació Infantil                                Any 2015

Aules Centres públics Aules Centres privats Total  Aules   Alumnes

C. públics

Alumnes

C. privats

Total alumnes

Ed. Infantil

Alt Penedès    258    57   315   4.265   1.050      5.315
Baix Penedès    193    25   218   3.651       591      4.242
Garraf

 

   215    57   272   4.414    1.072      5.476
   
Escola  “Dolors Piera” de Vilafranca  Escola “El Drac” de Pacs Fundació “L’Espiga” de Vilafranca

Educació  Primària              Any 2015

 

Aules centres públics

 

Aules centres privats Total aules primària Alumnesc.públics Alumnes c.privats Total alumnes Ed. Primària
Alt Penedès   313   65    378  6.158   1.645   7.803
Baix Penedès   283   43    326  5.990   1.082   7.072
Garraf   312   72    384  7.277

 

  1.803   9.080

L’atenció a alumnes amb discapacitats es realitza, en alguns casos des de escoles d’Educació Infantil i Primària i  en altres casos des d’ escoles  com l’escola Delta-Espiga de  la Fundació L’Espiga  o la Fundació Mas Albornà  de Vilafranca.

Educació Secundària

Els centres d’Ensenyament Secundari fins fa uns anys es trobaven unicament en les poblacions amb més habitants, havent-se de desplaçar l’alumnat de la majoria dels pobles a les viles més grans.

Des de fa uns anys, a causa de la implantació de l’ensenyament secundari obligatori –ESO- dels dotze als setze anys, s’han creat instituts públics a diferents municipis, el que ha evitat el desplaçament de molts nois i noies i ha apropat els instituts als pobles. Els estudis de Batxillerat, en les seves diferents modalitats es realitzen als instituts de poblacions grans.

 

Instituts  públics  d’Ensenyament Secundari –IES- Curs 2016-17

Alt Penedès  Baix Penedès  Garraf
Vilafranca                -4-

Sant Sadurní           -2-

Els Monjos

Sant Martí Sarroca

Sant Quintí de Mediona

El Vendrell              -3-

La Bisbal

L’Arboç

Cunit

Calafell                    -2-

Vilanova                  -6-

Sitges                      -2-

Sant Pere de Ribes -2-

Canyelles

Cubelles                  -2-

A més a mes  dels Instituts públics hi ha diferents escoles privades on també es pot estudiar l’ESO i en algunes Batxillerat.

Centres  de Secundària   Any 2015

Públics Privats
Alt Penedès    15   6
Baix Penedès    10   4
Garraf    19   7

La Formació Professional es realitza quasi bé unicament en els instituts públics. En els diferents instituts s’hi poden realizar diferents cicles formatius de grau mitjà o superior.

Nombre alumnes  d’ESO, Batxillerat, Cicle Formatius i Programes d’Inserció    2015

ESO Batxillerat Cicle Formatiu

Grau mitjà

Cicle Formatiu

Grau Superior

Programes formació  inserció
Públic Privat Públic Privat Públic Privat Públic Privat Públic Privat
Alt Penedès 3.243 1.200    968   213   524    0   411    0   109    0
Baix Penedès 3.697    662    864     99   565    0   303    0     74   18
Garraf 4.309 1.383 1.549    204   728  76   439    0   148     0

A Vilafranca hi ha l’Escola Municipal d’Art Arsenal; a Vilanova l’EMAID -Escola Municipal d’Art i Disseny- on es poden estudiar diferents cicles formatius de ceràmica, joieria, disseny…
A Sant Sadurní hi ha l’ Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec, amb formació contínua (màsters) i formació reglada (cicles formatius de grau mitjà i superior).
A Vilafranca hi ha l’ Escola d’Enoturisme de Catalunya, amb cicles formatius de grau superior i formació permanent.

Les tres capitals de comarca disposen d’escola oficial d’idiomes –EOI-.
En diferents municipis es realitzen cursos d’inserció laboral, per facilitar l’accés al treball a persones que, per diferents motius, estan sense feina. Des de les oficines municipals de Treball i Ocupació s’organitzen aquests programes. L’IDAP –Institut d’aprenentatge productiu- a Vilafranca; el Servei d’Orientació i Inserció Laboral del Vendrell; l’IMET -Institut Municipal d’Educació i Treball – a Vilanova… en són exemples.

   
Institut  Mediona Institut “Pla del Bosc” de Canyelles
 A les comarques penedesenques es poden realizar també alguns estudis universitaris:

++ A Vilanova es poden realizar estudis d’ingenieria informàtica i telecomunicacions, ingenieria industrial i electrònica, química… a l’ Escola Politècnica Superior d’Ingenieria de la Universitat Politècnica de Catalunya –UPC- .

++ Al Vendrell –Coma-ruga- es poden estudiar els graus d’Infermeria i d’Educació Infantil de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Diferents poblacions de les tres comarques tenen Escola Municipal de Música. A l’Arboç hi ha l’ Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès.

L’ Escola de Música de l’Alt Penedès – EMAP-, depèn del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i dóna servei a disset municipis de la comarca que no disposen d’escola municipal de música.

   
Escola municipal d’Art “L’Arsenal” de Vilafranca Escola Politècnica Superior d’Engineria de Vilanova i la Geltrú Escola municipal de Música “Mª Dolors Calvet” de Vilafranca
Formació d’adults

Les tres comarques disposen de Centres de  Formació d’Adults, on persones majors de setze anys poden completar els estudis per poder assolir el Graduat en Ensenyament Secundari i ampliar la seva formació amb altres estudis.

A l’Alt Penedès hi ha el CFA Centre de Formació d’adults de Vilafranca i el de Sant Sadurní.

Al Baix Penedès  els CFA de Cunit i el Vendrell.

Al Garraf els CFA de Sant Pere de Ribes, Vilanova i Sitges.

LA  SANITAT

 L’assistència sanitària a les comarques penedesenques està estructurada al voltant de:

++ Les àrees bàsiques de salut –ABS-, des d’on es facilita atenció mèdica bàsica amb els equips sanitaris formats per metges i infermeres.

++ Els hospitals d’abast comarcal situats prop de les capitals de comarca, des d’on s’ofereix atenció especialitzada i es realitzen operacions quirúrgiques.

Organitzativament, les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf pertanyen a la regió sanitària Costa de Ponent, mentre que la del Baix Penedès pertany a la regió sanitària de Tarragona dins l’organització del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

A l’Alt Penedès hi ha les següents àrees de salut:

++ABS Penedès Rural – que inclou els municipis de Santa Margarida i els Monjos, Castellví de la Marca, Pacs, Les Cabanyes, Vilobí, Santa Fe, Puigdàlber, La Granada, Sant Cugat de Sesgarrigues, Olèrdola, Avinyonet,  Olesa de Bonesvalls,  Subirats, El Pla, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Pontons i Mediona.       A cada municipi hi ha un consultori mèdic  amb unes hores setmanals per visites dels equips dels metges de familia i d’ infermeria

++ABS Sant Sadurní- que inclou els municipis de Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona.

++Vilafranca urbana  dividida en dues àrees des de l’any 2017:   ABS Vilafranca1 al CAP –centre d’atenció primària- de la plaça Penedès i           ABS Vilafranca2 al nou CAP Nord de l’Avinguda de la Pelegrina.

mapa sanitari alt penedes                                                                               Font: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

Al Baix Penedès  i al Garraf hi ha les següents àrees bàsiques de salut:

++ ABS Baix Penedès Interior –que inclou els pobles de Banyeres, Castellet, Llorenç, Montmell i Sant Jaume dels Domenys ;

++ABS Calafell

++ABS El Vendrell –que inclou Albinyana, Bellvei, La Bisbal i Santa Oliva-.Al Garraf hi ha les següents àrees bàsiques de salut:

++ ABS Sitges

++ABS Vilanova1, al Centre d’Atenció Primària CAP Sant Joan i  ABS Vilanova2, al CAP Jaume I.

++ ABS Cubelles-Cunit, amb un centre d’atenció primària a cada població.

++ABS Garraf rural que inclou el CAP de Sant Pere de Ribes-Olivella, el CAP de Canyelles i el de Roquetes, pertanyent al municipi de Sant Pere de Ribes.

Centre d’Atenció Primària Vilafranca Nord Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Hospitals

Les visites mèdiques a metges especialistes (cardiòlegs, oncòlegs, traumatòlegs, neuròlegs…) es fan a les Consultes Externes dels hospitals de cada comarca, així com les intervencions cirúrgiques i el tractament de malalties que necessiten hospitalització.

Centres hospitalaris

Centres Llits
Alt   Penedès Hospital Comarcal de l’Alt  Penedès Vilafranca     144
Baix   Penedès Hospital del Vendrell                                 El Vendrell     110
Garraf Fundació Hospital Sant Antoni Abad.  Vilanova

Hospital Residència Sant Camil         Sant Pere de Ribes

  406

mapa penedes sanitatFont: “Estudi de millora del transport públic a l’Alt Penedès”. Generalitat  de Catalunya 2014

Quan certes malalties no poden ser tractades en els Hospitals Comarcals s’envia els malalts als Hospitals de referència. A l’Alt Penedès i el Garraf són l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat pels infants i la Ciutat Sanitària Universitària de Bellvitge pels adults.
L’Hospital de referència del Baix Penedès és l’Hospital Universitari Joan XXXIII de Tarragona.

Altres serveis sanitaris

Cada comarca disposa  de Servei d’Atenció Sexual i Reproductiva (SASIR),  d’Unitat de Fisioteràpia i de Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències.

Igualment, a les tres comarques hi ha centres mèdics  privats no depenents del Servei Català de Salut.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, gestiona el Centre Ricard Fortuny, amb llits d’atenció sociosanitària i de residència per l’atenció a i la dependència, en col·laboració amb el Departament de Benestar i família.  És un centre dedicat majoritàriament a persones grans.                         L’atenció sociosanitària a l’Alt Penedès es complementa amb l’equip de PADES integrat a la unitat de pal·liatius del Ricard Fortuny.
A més dels serveis de treball social que ofereixen les entitats sanitàries, l’Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal i els d’altres municipis de la comarca complementen i assumeixen l’atenció social de primer nivell.

LA PROTECCIÓ CIVIL

Servei d’extinció d’incendis
Els bombers

A la capital de cada comarca hi ha el Parc de Bombers de la Generalitat que s’encarrega de la prevenció i extinció d’incendis de tot el territori. A Gelida, Sitges i Sant Jaume dels Domenys hi ha un Parc de Bombers voluntaris que col·laboren amb els bombers professionals en les tasques d’extinció d’incendis i en possibles situacions d’emergència.
Els bombers, a través del Servei de protecció civil es coordinen amb la policia, equips sanitaris i voluntaris davant de qualsevol emergència.

bomerrs

(Foto:  Web Ajuntament de Vilafranca)

Incendi forestal a Torrelavit el 29 de maig de 2016

Les Agrupacions de Defensa Forestal -ADF-
Les Agrupacions de Defensa Forestal són grups de persones voluntàries organitzades en la lluita contra els incendis forestals i en la seva prevenció.
Participen activament en l’extinció d’incendis forestals, en col·laboració amb els Bombers i en els programes de prevenció i vigilància d’incendis forestals.
A les comarques penedesenques existeix la Federació d’ADF del Penedès i Garraf que agrupa a 27 agrupacions de defensa forestal.
Al Penedès i Garraf hi predominen aquelles agrupacions formades bàsicament per voluntaris de defensa de la natura, on el paper dels propietaris és de gestió. En alguns casos, els voluntaris també assumeixen aquesta tasca.

adf(Foto: Eix Diari)

(Foto: Web Penedès amb nens)

Els agents rurals
A cada comarca hi ha una Oficina Comarcal dels agents rurals. Estan situades a Vilafranca, el Vendrell i Vilanova.
Totes les funcions dels agents rurals tenen a veure amb la protecció de l’entorn, l’educació mediambiental i la protecció civil. És a dir, amb les persones, els animals, les plantes i el patrimoni natural: la investigació de les causes d’un incendi, la detecció d’una nova plaga forestal, la denúncia d’un abocament en un riu, l’explicació en escoles dels rapinyaires del Penedès… són exemples de tasques que porten a terme.

                                                                                       (Foto: Escola Mas i Perera)

Els cossos de seguretat
 

Polícia local
La Policia Local de cada municipi desenvolupa els serveis i funcions destinats a promoure i garantir els drets i el compliment dels deures dels ciutadans. Algunes de les seves tasques són:
+regular i ordenar el trànsit de vehicles dins cada municipi.
+vetllar pel compliment de les ordenances municipals.
+regular les activitats a places i carrers.

L’any 2015 al conjunt dels municipis de l’Alt Penedès hi havia 113 agents de la polícia local, al Baix Penedès 216 i al Garraf 254. Lògicament el nombre de policies locals de cada municipi ve determinat pel nombre d’habitants: a més habitants, més polícia local.
Vilafranca, Sant Sadurní, Gelida i Santa Margarida i els Monjos disposen de Prefectura de policia local.
La policia local comparteix les tasques de seguretat ciutadana amb els Mossos d’Esquadra de la Generalitat i les policies estatals.

(Foto: Policia Local de Vilafranca) poli local(Foto: Diari de Vilanova) mossos(Foto: Catalunyaplural.cat)

Mossos d’Esquadra
La policia catalana s’estructura a les nostres comarques en tres Àrees Bàsiques Polícials:
+L’àrea Bàsica Policial de l’Alt Penedès disposa de dues comissaries, una a Vilafranca i l’altra a Sant Sadurní.
+L’àrea Bàsica Policial del Baix Penedès disposa d’una comissaria al Vendrell.
+L’àrea Bàsica Policial del Garraf disposa de dues comissaries, una a Vilanova i l’altra a Sitges.
Els Mossos són la Polícia de la Generalitat de Catalunya i la seva feina consisteix en:
+Vetllar per la prevenció i persecució d’aquelles conductes i activitats antisocials, molestes i incíviques.
+Garantir la seguretat de les persones o dels béns, ja sigui en la seva activitat social o en els moviments de masses (actes esportius, culturals i altres), o la circulació viària, en col·laboració amb altres organismes.
+Assegurar la protecció a persones i institucions que així ho necessitin.
+Col·laborar i actuar per evitar conseqüències de calamitats d’origen natural.
+Preservar la seguretat de la ciutadania i garantir l’exercici dels seus drets i llibertats.

Policíes estatals
+Polícia Nacional
Polícia depenent del govern espanyol. A Vilanova hi ha una comissaria on es realitza l’expedició i renovació de passaports i DNI.
+Guardia civil
A Vilanova hi ha una caserna on desenvolupen les seves tasques de vigilància costanera i de control de duanes.

 

 

 

 

Save

Save

Save

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>