Les intel·ligències múltiples a revisió

Des que Gardner va suggerir que els éssers humans tenien intel·ligències múltiples, nombrosos professors han adaptat i incorporat la teoria de les intel·ligències múltiples (MIT) a la seva rutina diària a l’aula. No obstant això, fins ara, l’eficàcia de les metodologies inspirades en la MIT encara no està clara.

Donada la importància de basar les pràctiques educatives en evidències empíriques sòlides, l’objectiu d’aquest estudi és precisament realitzar una revisió sistemàtica i una metaanàlisi que permetin avaluar l’impacte de les metodologies d’instrucció inspirades en la MIT en l’assoliment acadèmic dels estudiants després d’un examen acurat. 

El resultat de l’estudi conclou que no són recomanables les intervencions inspirades en la MIT per millorar l’aprenentatge dels assoliments acadèmics.

Revisió complerta:

A valid evaluation of the theory of multiple intelligences is not yet possible: Problems of methodological quality for intervention studies