Durant aquest període seguirem actualitzant les nostres xarxes:

Orientacions del Departament davant la situació de confinament (Recull d’ordres, instruccions, i resolucions)

                                                    e3990101@xtec.cat / 977614706
                                                    e3907118@xtec.cat / 977614736
                                                    jsabat28@xtec.cat / 977609470