Enllaços EAP

ENLLAÇOS

● Atenció a la diversitat

Diversitat i inclusió

Mesures i suports Universals als centres educatius

De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Col·lecció Escola Inclusiva

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

CSMIJ VALLS SALUT MENTAL: CSMIJ VALLS – SESM-DI – AULA
HOSPITALÀRIA – URPI

CDIAP – ONA

● USAV- Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència
Correu: usav.educacio@gencat.cat
Telèfon: 900 92 30 98