ELIC

L’assessora LIC del Servei Educatiu de l’Alt Camp és: Joana Montserrat Sabaté Bosch

La tasca de l’assessora és:
Assessorament puntual en Aula Acollida, Projecte lingüístic de centre, Projecte de convivència, Pla lector,
AraESCRIC, Seguiments ILEC, Pla Educatiu Entorn, Classes de llengües maternes

Altres actuacions: Participació CLVA, Jocs Florals, Acolliment lingüístic

Contacte: jsabat28@xtec.cat / 977609470