DISCALCÚLIA. Guies i recursos

  • La discalculia. Pàgina web de la Unitat de Diagnòstic i intervenció de la discalcúlia de l’Hospital Vall d’Hebron. Explica què és, els signes d’alerta i la intervenció educativa.