TRACTAMENT LINGÜÍSTIC DEL GÈNERE EN EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

​​​​El “Tractament lingüístic del gènere en el Departament d’Educació” és el document on es recullen les recomanacions de criteris lingüístics perquè les comunicacions al Departament promoguin uns usos respectuosos pel que fa al gènere, en consonància amb les polítiques d’igualtat de la institució.

 

Tractament lingüístic del gènere en el Departament d’Educació (PDF)