CONVOCATÒRIES PROJECTES DIVERSOS MES SETEMBRE

Us informem de les convocatòries de diferents projectes adreçades a centres i docents

Us recomanem que feu un cop d’ull a cadascun d’ells, ja que poden ser interessants tant pel centre on desenvolupeu la vostra tasca professional, com per vosaltres mayeix@s.

Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat. 

Termini 20 de setembre

El Departament obre convocatòria per seleccionar centres de titularitat pública dependents del Departament d’Educació que presentin un projecte escolar amb accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat en les etapes de primària (5è i 6è)  i secundària obligatòria (1r i 2n)

nota informativa 

Centres formadors de pràctiques del MUFPS.

Termini 20 de setembre

La finalitat del Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS) és millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador en relació als aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial dels nous docents
Resolució convocatòria reconeixement pràctiques educatives de referència

Termini 30 de setembre

Objecte convocatòria: Reconèixer i certificar pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica consolidades i vinculades al projecte educatiu de centre i que evidencien una millora educativa, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica que defineix les pràctiques educatives de referència com aquelles que consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge