Com actuar davant les persones Trans* dins els centres educatius

A vegades, dins de l’aula ens trobem amb infants que no actuen amb els rols de gènere que esperem pel seu sexe biològic. Què volem dir amb això? Doncs que a vegades ens trobem amb “nens” que actuen i executen uns rols i estereotips de “nena” i a l’inrevés.

En la nostra societat s’entén que el gènere masculí o el gènere femení s’han de comportar de diferents maneres, i així és en moltes ocasions perquè aquestes maneres d’actuar s’aprenen mitjançant la socialització, però hi ha persones que es comporten de manera diferent del que s’espera pel seu sexe biològic. Això pot sobtar i sorprendre a molts i moltes docents que no saben ben bé com actuar.

Ens podem trobar amb infants i adolescents que quan se’ls pregunta si són homes o dones, a vegades diuen que no ho saben, que són les dues coses al mateix temps, que no són res o que són del gènere oposat de l’atorgat al néixer. Aquestes persones són de gènere no normatiu, perquè s’expressen d’una manera que surt de la norma preestablerta.

Pot ser que ens trasbalsi i que ens preocupi aquesta manera d’expressar-se, i que, fins i tot, pensem que estan malalts, que tenen un trastorn.  Res més lluny de la realitat. Aquestes persones no estan malaltes, senzillament viuen i experimenten amb el seu cos d’una forma no establerta.

També hem de trencar amb la idea que encara que tinguin uns comportaments diferents a allò que s’espera com “a homes” o com “a dones” no tenen perquè ser gais o lesbianes.

Així doncs, dins de l’aula ens podem trobar amb una diversitat d’infants i adolescents que poden no identificar-se amb el sexe biològic al néixer i que aquest comportament pot ser temporal o que es quedi afirmat.

Hem optat pel mot trans* perquè és el mot més utilitzat pel moviment. El mot trans* implica les persones transgènere, transsexual i les persones no binàries… és un mot del tot inclusiu, malgrat la Generalitat a la Llei 11/2014 aposta pel mot transgènere.

El Departament d’Educació compta amb el protocol Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI i el Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius, elaborats per donar compliment a la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Tot i aquests protocols, en la comunitat educativa manquen eines per saber com actuar davant aquest fet, i és per això el motiu d’aquesta infografia.

Amb el títol de: Com actuar davant persones trans* dins els centres educatius, hem volgut dotar d’eines i idees a totes aquelles persones que es trobin amb un infant o adolescent que es manifesta amb un gènere no normatiu i saber com acompanyar-lo d’una forma positiva i assertiva.

Infografia en PDF